KIẾN TẠO TINH HOA VIỆT NAM

Khái niệm “TINH HOA” được dùng để chỉ những người đóng vai trò dẫn dắt trong một lĩnh vực xã hội nào đó, từ nghệ thuật, thể thao tới kinh tế, chính trị. Nếu như trong các lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, tinh hoa mang hàm nghĩa về uy tín, danh vọng, hoặc sự giàu có, thì trong chính trị, tinh hoa lại chỉ người lãnh đạo, người đứng đầu của một cấu trúc xã hội (Giddens 1972). 

HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Xem thêm

ĐĂNG KÝ GIA NHẬP

ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH

LOGO CS