THẺ SILVER MEMBER – I’MAX VIP

 

STT

QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

PRICE

TIME

SILVER

12 tháng

HỘI VIÊN

1

Nhận một bộ Welcome Gift

 

All

     3,000,000

2

Tham dự Diễn đàn đặc biệt thứ 7 hàng tháng 

3.000k

1

     6,000,000

3

Tham dự  Chương trình Khai trí – Khởi vận – TƯ DUY DẪN ĐẦU

3.000k

1

     3,000,000

4

Tham dự Chương trình đào tạo: Thiết lập Tư duy – ĐỊNH HÌNH THƯƠNG THIỆU CÁ NHÂN

15.000k

1

   15,000,000

7

Tham dự Lễ Vinh doanh cuối năm

3.000k

1

     3,000,000

8

Tham dự Lễ Tinh hoa Tết Cổ

3.000k

1

     3,000,000

9

Bộ tiêu chí đánh giá của I’MAX: S.A.K.I

500k

1

        500,000

10

Bài giảng: Con đường dẫn đến Vinh quang: T.M.P

500k

1

        500,000

24

Được ưu tiên check-in khu vực VIP  tại các sự kiện offline

VIP

All

x

27

Tham dự Diễn đàn đặc biệt thứ 4 hàng tuần (Leader Forum)

Free

All

x

28

Tham dự các Diễn đàn đặc biệt thứ 6 hàng tuần

Free

All

x

29

Tham dự chương trình Tôi ý kiến thứ 5 hàng tuần (Eyes talk)

Free

All

x

30

Tư vấn chiến lược xây dựng Cá nhân Tinh Anh

1h

1

x

25

Được ưu đãi khi đăng ký cho nhân sự hoặc người thân cùng tham gia các sự kiện của IMAX

< %

All

< 5%

26

Được hưởng các ưu đãi đặc biệt khi sử dụng các sản phẩm/dịch vụ trong hệ sinh thái của I’MAX cung cấp

< %

All

< 5%

33

Ưu đãi tư vấn hỗ trợ quản lý tài chính (Quản lý gia sản)

< %

1

< 5%

34

Ưu đãi tư vấn hỗ trợ đầu tư (Xúc tiến đầu tư)

< %

1

< 5%

35

Ưu đãi tư vấn hỗ trợ kinh doanh (Xúc tiến thương mại)

< %

1

< 5%

36

TỔNG CỘNG

   

   34,000,000

37

MỨC CHI PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN BẠC

   

28 TRIỆU