KHẢO SÁT & NGHIÊN CỨU

XÂY DỰNG

TIÊU CHUẨN TINH HOA

(Đang cập nhật)

TINH HOA

Cá nhân

 

TINH HOA là

Sản phẩm dịch vụ

 

TINH HOA là

Tổ chức/doanh nghiệp

 

CÔNG BỐ

CHỨNG NHẬN TINH HOA

(Đang cập nhật)

Chứng nhận

Cá nhân TINH HOA

 

Chứng nhận

Sản phẩm dịch vụ

TINH HOA

 

Chứng nhận

Quản trị TINH HOA 

 

KHẢO SÁT & ĐÁNH GIÁ

CUNG CẤP GIẢI PHÁP

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Tư vấn chiến lược phát triển

thương hiệu doanh nghiệp

 

Xem chi tiết

Tư vấn chiến lược phát triển sản phẩm – dịch vụ

 

Xem chi tiết

Tư vấn chiến lược phát triển

văn hóa doanh nghiệp

 

Xem chi tiết

Tư vấn chiến lược phát triển

văn hóa doanh nhân

 

Xem chi tiết

Tư vấn chiến lược phát triển sản phẩm – dịch vụ

 

Xem chi tiết

Tư vấn chiến lược phát triển

văn hóa doanh nghiệp

 

Xem chi tiết

Tư vấn chiến lược phát triển

văn hóa doanh nhân

 

Xem chi tiết

Tư vấn chiến lược phát triển thương hiệu

cá nhân TINH ANH

Xem chi tiết

Tư vấn chiến lược phát triển thương hiệu doanh nghiệp

Xem chi tiết

Tư vấn chiến lược phát triển sản phẩm – dịch vụ

Xem chi tiết

Tư vấn chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp

Xem chi tiết

Tư vấn chiến lược phát triển văn hóa doanh nhân

Xem chi tiết

Tư vấn chiến lược phát triển sản phẩm – dịch vụ

Xem chi tiết

Tư vấn chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp

Xem chi tiết

Tư vấn chiến lược phát triển văn hóa doanh nhân

Xem chi tiết

Tư vấn chiến lược phát triển thương hiệu cá nhân

TINH ANH

Xem chi tiết

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Tư vấn thiết kế logo

nhận diện thương hiệu

sản phẩm – dịch vụ

Xem Chi tiết

Tư vấn thiết kế logo

nhận diện nhân hiệu

 

Xem chi tiết

Tư vấn thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

 

Xem chi tiết

Tư vấn hỗ trợ pháp lý

 

 

Xem chi tiết

Tư vấn hỗ trợ giải pháp về tài chính

(Quản trị gia sản)

Xem chi tiết

Tư vấn hỗ trợ giải pháp về nhân sự

(Quản trị mối quan hệ)

Xem chi tiết

Tư vấn hỗ trợ đầu tư

(Xúc tiến đầu tư)

 

Xem chi tiết

Tư vấn hỗ trợ kinh doanh

(Xúc tiến thương mại)

 

Xem chi tiết

Tư vấn thiết kế logo

nhận diện thương hiệu

sản phẩm – dịch vụ

Xem Chi tiết

Tư vấn thiết kế bộ

nhận diện thương hiệu

 

Xem chi tiết

Tư vấn thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

 

Xe chi tiết

Tư vấn hỗ trợ pháp lý

 

 

Xem chi tiết

Tư vấn hỗ trợ giải pháp về tài chính

(Quản trị gia sản)

Xe chi tiết

Tư vấn hỗ trợ giải pháp về nhân sự

(Quản trị mối quan hệ)

Xe chi tiết

Tư vấn hỗ trợ đầu tư

(Xúc tiến đầu tư)

 

Xe chi tiết

Tư vấn hỗ trợ kinh doanh

(Xúc tiến thương mại)

 

Xe chi tiết

TỔ CHỨC & ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Khai trí – Khởi vận 

Tư duy dẫn đầu

 

Chi tiết khóa học

Thiết lập tư duy

Định hình Thương hiệu Cá nhân

 

Chi tiết khóa học

Tư duy nhà quản lý

Xây dựng Văn hóa Doanh nhân

 

Chi tiết khóa học

Triết lý kinh doanh

Phát triển Thương hiệu

Doanh nghiệp

Chi tiết khóa học

Khai trí – Khởi vận 

Tư duy dẫn đầu

Chi tiết khóa học

Thiết lập tư duy

Định hình Thương hiệu Cá nhân

Chi tiết khóa học

Tư duy nhà quản lý

Xây dựng Văn hóa Doanh nhân

Chi tiết khóa học

Triết lý kinh doanh

Phát triển Thương hiệu Doanh nghiệp

Chi tiết khóa học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Bộ tiêu chí đánh giá của I’MAX S.A.K.I

Chi tiết khóa học

Bộ tài liệu: Chiếu sáng tư duy học Tiếng Anh

Cracking Sentences (CSW)

Chi tiết khóa học

Bộ tài liệu: Chiếu sáng tư duy học Tiếng anh

Conquering Speech (CSS)

Chi tiết khóa học

Bộ tài liệu: Con đường dẫn đến Vinh quang T.M.P

Chi tiết khóa học

Bộ tài liệu: Kỹ năng cần thiết dành cho nhà lãnh đạo (S)

Chi tiết khóa học

Bộ tài liệu: Tố chất cần có của nhà quản trị (A)

Chi tiết khóa học

Bộ tài liệu: Kiến thức cần biết của người dẫn đầu (K)

Chi tiết khóa học

Bộ tài liệu: Từ hình ảnh trên mạng xã hội đến hình tượng chuẩn mực (I)

Chi tiết khóa học

Bộ kỹ năng Tư duy sử dụng

ngôn ngữ C.E.F

Chi tiết khóa học

Kỹ năng giao tiếp

Nghệ thuật Ngoại giao DS

Chi tiết khóa học

Bộ kỹ năng Xây dựng hình ảnh chuẩn mực D&K

Chi tiết khóa học

Bộ kỹ năng Xây dựng hình dáng chuyên nghiệp F&P

Chi tiết khóa học

SỰ KIỆN THƯỜNG NIÊN

DIỄN ĐÀN ĐẶC BIỆT TRỰC TUYẾN – THỨ 6 HÀNG TUẦN

DIỄN ĐÀN ĐẶC BIỆT TRỰC TIẾP – THỨ 7 HÀNG THÁNG

SỰ KIÊN ĐẶC BIỆT CUỐI NĂM

TỔNG KẾT VINH DANH

TINH HOA TẾT CỔ