1. Giới thiệu chung

Công thức CS là công thức độc quyền của IMAX trong quá trình giảng dạy cho học viên tiếp cận và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Cracking Sentences tập trung vào kỹ năng viết trong các tình huống công việc và đời sống hàng ngày.

2. Lợi ích của chương trình:

– Sở hữu ngay bộ công thức độc quyền CS trong việc học tiếng Anh của IMAX

– Khắc phục được các nhược điểm trong quá trình học tiếng Anh của người Việt Nam

– Được tiếp cận với một phương pháp học hoàn toàn mới, có thể tự tìm lỗi sai và sửa sai trong quá trình học tiếng Anh

3. Nội dung chương trình

Công cụ 3S:

  • Soạn câu và dựng văn
  • Soi chiếu và sửa sai
  • Sáng tạo và đột phá

Sau khóa học nhận được 3T:

– Tự dựng được câu văn đơn giản đến phức tạp

– Tự kiểm tra và tự sửa lỗi sai

– Thực hành 300 câu văn “Chất như nước Cất”

Trong đó:

+, 20 câu ví dụ học trên lớp cho mỗi buổi

+, 10 câu bài tập về nhà cho mỗi buổi

+, 3 bài Kiểm tra đầu kỳ, giữa kì và cuối kì

+, TẶNG THÊM: những mẫu câu thường gặp