THẺ PLATINUM MEMBER

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ I’MAX PRO

STT

QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

PRICE

THỜI HẠN

PLATINUM

12 tháng

HỘI VIÊN

1

Nhận một bộ Welcome Gift

 

All

     7,000,000

2

Tham dự Diễn đàn đặc biệt thứ 7 hàng tháng 

3.000k

4

   12,000,000

3

Tham dự  Chương trình Khai trí – Khởi vận – TƯ DUY DẪN ĐẦU

3.000k

2

     6,000,000

4

Tham dự Chương trình đào tạo: Thiết lập Tư duy – ĐỊNH HÌNH THƯƠNG THIỆU CÁ NHÂN

15.000k

1

   15,000,000

5

Tham dự Chương trình đào tạo: Tư duy Lãnh đạo – XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NHÂN

24.000k

1

   24,000,000

6

Tham dự chương trình đào tạo: Triết lý Kinh doanh – PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

30.000k

1

   30,000,000

7

Tham dự Lễ Vinh doanh cuối năm

3.000k

2

     6,000,000

8

Tham dự Lễ Tinh hoa Tết Cổ

3.000k

2

     6,000,000

9

Bộ tiêu chí đánh giá của I’MAX: S.A.K.I

500k

1

        500,000

10

Bài giảng: Con đường dẫn đến Vinh quang: T.M.P

500k

1

        500,000

11

Bộ kỹ năng: Xây dựng hình ảnh chuẩn mực D&K

500k

1

        500,000

12

Bộ kỹ năng: Xây dựng hình dáng chuyên nghiệp F&P

500k

1

        500,000

13

Bộ kỹ năng: Tư duy sử dụng ngôn ngữ: C.E.F

500k

1

        500,000

14

Bài giảng: Nghệ thuật ngoại giao DS

500k

1

        500,000

15

Bộ trang phục chụp profile

Gift

1

     5,000,000

16

Bộ áo dài cổ Việt Nam

Gift

1

   10,000,000

17

Được ưu tiên check-in khu vực VIP  tại các sự kiện offline

VIP

All

x

18

Tham dự Diễn đàn đặc biệt thứ 4 hàng tuần (Leader Forum)

Free

All

x

19

Tham dự các Diễn đàn đặc biệt thứ 6 hàng tuần

Free

All

x

20

Tham dự chương trình Tôi ý kiến thứ 5 hàng tuần (Eyes talk)

Free

All

x

21

Tư vấn chiến lược xây dựng Cá nhân Tinh Anh

1h

1

x

22

Tư vấn chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm dịch vụ

1h

1

x

23

Được ưu đãi khi đăng ký cho nhân sự hoặc người thân cùng tham gia các sự kiện của IMAX

< %

All

< 15%

24

Được hưởng các ưu đãi đặc biệt khi sử dụng các sản phẩm/dịch vụ trong hệ sinh thái của I’MAX cung cấp

< %

All

< 15%

25

Ưu đãi tư vấn hỗ trợ quản lý tài chính (Quản lý gia sản)

< %

1

< 15%

26

Ưu đãi tư vấn hỗ trợ đầu tư (Xúc tiến đầu tư)

< %

1

< 15%

27

Ưu đãi tư vấn hỗ trợ kinh doanh (Xúc tiến thương mại)

< %

1

< 15%

28

 TỔNG CỘNG

   

 124,000,000

29

MỨC CHI PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN BẠCH KIM

   

108 TRIỆU