THẺ GOLD MEMBER –  I’MAX LEADER

STT

QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

PRICE

THỜI HẠN

GOLD

12 tháng

HỘI VIÊN

1

Nhận một bộ Welcome Gift

All

   5,000,000

2

Tham dự Diễn đàn đặc biệt thứ 7 hàng tháng 

3.000k

1

   9,000,000

3

Tham dự  Chương trình Khai trí – Khởi vận – TƯ DUY DẪN ĐẦU

3.000k

1

   3,000,000

4

Tham dự Chương trình đào tạo: Thiết lập Tư duy – ĐỊNH HÌNH THƯƠNG THIỆU CÁ NHÂN

15.000k

1

 15,000,000

5

Tham dự Chương trình đào tạo: Tư duy Lãnh đạo – XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NHÂN

24.000k

1

 24,000,000

6

Tham dự Lễ Vinh doanh cuối năm

3.000k

1

   3,000,000

7

Tham dự Lễ Tinh hoa Tết Cổ

3.000k

1

   3,000,000

8

Bộ tiêu chí đánh giá của I’MAX: S.A.K.I

500k

1

      500,000

9

Bài giảng: Con đường dẫn đến Vinh quang: T.M.P

500k

1

      500,000

10

Bộ kỹ năng: Xây dựng hình ảnh chuẩn mực D&K

500k

1

      500,000

11

Bộ kỹ năng: Xây dựng hình dáng chuyên nghiệp F&P

500k

1

      500,000

12

Được ưu tiên check-in khu vực VIP  tại các sự kiện offline

VIP

All

x

13

Tham dự Diễn đàn đặc biệt thứ 4 hàng tuần (Leader Forum)

Free

All

x

14

Tham dự các Diễn đàn đặc biệt thứ 6 hàng tuần

Free

All

x

15

Tham dự chương trình Tôi ý kiến thứ 5 hàng tuần (Eyes talk)

Free

All

x

16

Tư vấn chiến lược xây dựng Cá nhân Tinh Anh

1h

1

x

17

Được ưu đãi khi đăng ký cho nhân sự hoặc người thân cùng tham gia các sự kiện của IMAX

< %

All

< 10%

18

Được hưởng các ưu đãi đặc biệt khi sử dụng các sản phẩm/dịch vụ trong hệ sinh thái của I’MAX cung cấp

< %

All

< 10%

19

Ưu đãi tư vấn hỗ trợ quản lý tài chính (Quản lý gia sản)

< %

1

< 10%

20

Ưu đãi tư vấn hỗ trợ đầu tư (Xúc tiến đầu tư)

< %

1

< 10%

21

Ưu đãi tư vấn hỗ trợ kinh doanh (Xúc tiến thương mại)

< %

1

< 10%

22

 TỔNG CỘNG

 

 

 64,000,000

23

MỨC CHI PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN BẠC

48 TRIỆU