Tag Archives: cung điện Việt Nam thời Lý

Giải mã những bí ẩn kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý

Cung điện Việt Nam thời Lý

Theo PGS,TS Bùi Minh Trí, những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất tại 18 Hoàng Diệu (năm 2002-2004) và khu vực xây dựng Nhà Quốc hội (năm 2008-2009), đã tìm thấy một quần thể gồm 53 dấu tích nền móng công trình kiến trúc, 7 móng tường bao, 6 giếng nước, minh chứng […]