THẺ IMV PLUS MEMBER 

STT

QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN IMV+

ĐƠN GIÁ

THỜI HẠN

THẺ IMV+

12 Tháng

 TRẢI NGHIỆM

1

Nhận một bộ Welcome Gift

 

All

               600,000

2

Được hưởng ưu đãi khi tham dự Lễ Vinh doanh cuối năm

<5%

1

            3,000,000

3

Được hưởng ưu đãi khi tham dự Lễ Tinh hoa Tết Cổ

<5%

1

            3,000,000

4

Tham gia CLB Yoga của I’MAX

Free

All

            1,800,000

5

Tham gia CLB Meditation của I’MAX (Thiền)

Free

All

            1,800,000

6

Tham gia CLB Learn the Best CSW (Tiếng Anh)

Free

All

            1,800,000

7

Tham gia CLB Eyes talk CSS ( Tiếng Anh)

Free

All

            1,200,000

8

Tham gia CLB Reading together (Đọc sách)

Free

All

               600,000

9

Tham gia CLB Earn the Best – Invest (Đầu tư)

Free

All

            4,800,000

10

Tư vấn chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm dịch vụ/nhân hiệu

1 giờ

1

            4,000,000

11

Tư vấn hỗ trợ pháp lý

30 phút

1

            3,000,000

12

Tư vấn hỗ trợ quản lý kinh doanh

30 phút

1

            3,000,000

13

Được hỗ trợ xây dựng gian hàng trên hệ sinh thái IMV

Free

All

0

14

Được quảng cáo sản phẩm dịch vụ/thương hiệu sản phẩm trên hệ sinh thái IMV

Free

All

0

15

Tham dự Diễn đàn đặc biệt thứ 4 hàng tuần (Leader Forum)

Free

All

0

16

Tham dự Diễn đàn đặc biệt thứ 6 hàng tuần (Leader Forum Plus)

Free

All

0

17

Tham dự chương trình Tôi ý kiến thứ 5 hàng tuần (Eyes talk)

Free

All

0

18

Được ưu đãi khi đăng ký cho nhân sự hoặc  người thân cùng tham gia các sự kiện của IMAX

<5%

All

0

19

Được hưởng các ưu đãi đặc biệt khi sử dụng các SP/DV trong hệ sinh thái của I’MAX cung cấp

<5%

All

0

20

Được hưởng các ưu đãi khi tham gia các Diễn đàn đặc biệt thứ 7 hàng tháng

<5%

All

0

21

Ưu đãi tư vấn hỗ trợ kinh doanh (Xúc tiến thương mại)

< 20%

1

0

22

TỔNG CỘNG

   

          28,600,000

23

MỨC CHI PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN IMV+

 

12 THÁNG

9 TRIỆU